Anarchism Blog

Snůška planých protestů proti nesmyslnosti světa

Archive for Září 2009

Co si myslíte o Sternovi?

leave a comment »

Popularizátor povrchních analogií ve společenských vědách vydal další dílko, v němž tentokrát srovnává ochotu neprivilegovaných smířit se s kapitalismem s touhou po Egu, jímž „subjektivita (…) uzmula území Id“. Delší ukázku si můžete přečíst na BL pod kouzelně intelektuálně bulvárním titulkem Odcizení, kojenec a Lenin. Bylo by asi jedno, kdyby tam konstatoval nějakou systémovou podobnost, která může být náhodná (asi jako když ubývání společné slovní zásoby dvou oddělivších se jazyků má stejný model, jako poločas rozpadu radioaktivních prvků, aniž by kdokoliv tvrdil, že jeden ze dvou dějů je podstatou nebo určením druhého), nicméně text vyznívá jasně tak, že nejde o náhodnou podobnost, nýbrž příčinnou souvislost (touha po Egu vysvětluje úspěch kapitalismu u obětí jeho nespravedlivosti). Co myslíte, je to snůška kydů, nebo na tom něco je?

(Trochu jsem váhal, jestli příspěvek zařadit do kategorie „filosofie“, nebo do abecedně sousední kategorie „blbosti“. Možná to ještě změním.)

Reklamy

Written by bhy

Září 23, 2009 at 10:39 am

Zasláno do Filosofie