Anarchism Blog

Snůška planých protestů proti nesmyslnosti světa

Zmrdi

24 komentářů

Vždycky jsem si myslel, že situace, kdy v třicátých letech minulého století ulicemi středoevropských měst pochodovaly průvody SA-manů, se nemůže opakovat. Tehdejší občany jsem považoval tak trochu za sraby. Utíkali se schovat do nejbližšího průjezdu, aby nemuseli před průvodem stát v pozoru. Málo koho napadlo se nepodřídit, na pochodující třeba plivnout, nechat se zmlátit, ale aspoň jim to tím trochu zkomplikovat. Též jsem si říkal, že přece museli existovat např. jedinci, nezvratně umírající na rakovinu, kteří neměli co ztratit: proč nikdo z nich nestřílel po pochodujících nacistech z okna samopalem? Zkrátka jsem měl představu, že dnes jsou lidé nasranější a zároveň schopnější tvarovat svoji nasranost rozumem. Na přelomu tisíciletí (po odeznění postpseudorevolučního boomu) nácků v brněnských ulících zásluhou militantní antifašistické akce ubylo. Nedovedl jsem si představit, že by jejich počet vzrostl tolik, že by na to antifa nestačila. Ekonomická krize je možná definitivní v tom smyslu, že ukončí část iluzí, pod jejichž vlivem jsme formovali svůj světonázor.

Devadesátá léta u nás i jinde ve vykořisťovatelské části světa byla takovým rájem ve skleníku. Že když po monarchii přišla demokracie, tak dřív či později musí po demokracii přijít anarchie a světový mír, jsem v patnácti, před deseti lety, bral více méně jako hotovou věc. Spojení hmotného blahobytu a politických svobod dosáhlo hypertrofovaného stavu maximální míry podloženého pocitu celkového bezpečí a pohody atd., který neexistoval nikdy předtím a z ekologických důvodů pravděpodobně nebude existovat ani nikdy potom. My jsme v tom chlévě s koryty po celé délce zdí vyrůstali a nic jiného neznáme (babička v letech 1968 i 1989 vždy začala dělat zásoby na válku, dnes se to snad ještě pořád zdá jako legrace, tak uvidíme), proto budeme v existenciální prdeli už když začnou selhávat komunikační sítě a ti šťastnější z nás vlastní rukou ukončí svůj život dřív, než se začne v ulicích střílet. (Autor těchto řádků nenašel odvahu prohnat si hlavu kulí ani v momentech, kdy to bylo vyloženě nabíledni, takže k sobě tuto naději nechová a otevírá se před ním růžová perspektiva, jak na smrtelné posteli v křečích nemoci z ozáření vypráví vnoučatům, co to byly ty počítače, sociální stát, mír atd.)

Na prvního máje na jednu hodinu odpoledne je na brněnské náměstí svobody svolaná a řádně nahlašená demonstrace a následný pochod neonacistů z národního odporu a dělnické strany. Došlo k tomu nečekaně. Není tomu dlouho, co představitelé těchto organizací tvrdili, že zde letos nic nebude. Antifašistická akce se nezdá být připravená. Všichni budou na dlouho avizovaných, spíš kulturních než převážně politických akcích v Praze. (Mimochodem, tam vystoupí i kanadská legenda Propagandhi, jejíž texty mne před lety ovlivnily v radikálním environmentalismu, vegetariánství ap., tak je docela paradoxní, že sem přiletěli letadlem – resp. předpokládám že nepřipluli na lodi – v němž za jeden let spálíte víc kyslíku, než v autě za celý život.) Marně jsem hledal, podle všeho není v Brně nahlášená žádná protiakce, centrum bude uzavřeno, neonacisté budou pochodovat s naprostým klidem, všichni jejich aktivní odpůrci, dá-li se jim tak říkat, budou v Praze. Jediná další akce je na moraváku mýtink KSČM v dopoledních hodinách. Nemám dojem, že bychom to mohli tak nechat. Co s tím uděláme?

Na straně neonacistů stojí policie, která jejich pochodům asistuje a zajišťuje klidný průběh a naopak brání protidemonstracím, opakovaně fyzicky útočí na antifašisty a perzkuuje je. Na straně neonacistů stojí úředníci magistrátu, kteří vyzývají občany, aby zůstali doma a nikam nechodili, popř. se chovali jako by se nic nedělo (nabízí se asociace se záběry z prvního dne protektorátu, kde si maloburžousti válí šunky na plovárně úplně stejně jako o den dřív), některé magistráty dokonce varují před postihem ty, kteří by chtěli narušovat průběh řádně nahlášených neonacistických demonstrací. Na straně neonacistů stojí i mainstreamová media, která používáním neutrálního výrazu „extremista“ hází antifašisty do jednoho pytle s neonacisty, prezentují je jako stejně nebezpečné pro zachování normálního fungování společnosti a zcela ignorují zásluhy prvních v boji proti druhým. Na straně neonacistů stojí i pravicoví politilogové, kteří pro novináře a policajty škatulku „extremismu“ vymysleli, vyargumentovali a opatřili puncem odbornosti. I kdyby hardcore nácků bylo jen tisíc a z nich jen dvě stě ochotných bojovat se zbraní v ruce, pořád je to situace, proti níž by se stát nebo systém v jakémkoliv slova smyslu, je-li jeho cílem udržení soudržnosti společnosti, měl rozhodně postavit, ne ji formálně odmítat a prakticky podporovat (a tím utvářet dojem své bezvýznamnosti). Policie, úředníci magistrátu, mainstreamoví novináři a pravicoví politologové, ti všichni jsou kolaboranty a po případné občanské (nebo nejen občanské) válce, kterou tu nácci vyvolají a eventuálně prohrají, by k výše jmenovaným takto mělo být přistupováno.

Mám dojem, že v době nástupu nacismu v třicátých letech minulého století byli ti nejspořádanější, nejserióznější, nejměšťáčtější pupkatí bůčkožrouti také největšími kolaboranty a rovněž mám dojem, že v tomto ohledu se dnes situace opakuje. Kdyby to bylo jediným výrazným problémem společnosti, navrhoval bych něco jako denacifikaci státní správy a vůbec všech vlivných institucí: schválit zákon, že republika je antifašistický stát atd., na jehož základě pak všichni policisté, úředníci, novináři i politologové, jimž by byla prokázána (byť verbální) spolupráce s neonacisty, by byli doživotně zbaveni veřejných funkcí a vůbec možnosti vlivu na společnost (vč. např. práce učitele, spisovatele apod.) a možností se o ně ucházet. Bohužel, sešlo se nám to všechno tak pěkně, že instituce modernity dnes mají dost starostí samy se sebou a něco podobně efektivního od nich (možná už nikdy) nemůžeme očekávat. Nezdá se, že by za daných podmínek zbývalo něco jiného, než proti neonacistům (a vyžádá-li to situace, též proti kolaborantům) bojovat individuálními útoky. (Nabušit se, vstoupit do antify atd.) Je to hnus. Ani nevím, jestli je tohle spíš optimistický nebo spíš pesimistický závěr.

Reklamy

Written by bhy

Duben 29, 2009 na 12:49 pm

Zasláno do Společnost

24 komentářů

Subscribe to comments with RSS.

 1. Mám pocit, že tvůj článek je pouze dalším článkem cyklického nicneřešícího řetězu. Naší legislativě bohužel chybí páky na zákaz shromaďování Dělnické strany, protože tato strana narozdíl od Národního odporu je schválená a uznaná v rejstříku politických stran (bohužel!), tedy má právo na jakékoliv shromažďování (viz zákon o shromažďování). Proto myslím, že tvé útoky na pravicové politiky (protože pravicovost a levicovost tuzemských vrcholových politiků nemá v žádném případě co dělat s nacismem a už vůbec ne s jeho podporou) je lichý. To, že v našem právním systému chybí páka na potírání pravicového extremismu je chyba ne jen pravicových, ale všech politiků, kteří tuto potřebu ignorují. Stejně tak na „mainstreamové novináře“ (pokud takovýto termín vůbec lze použít, nejraději bych ocitoval youtube video z produkce nacistů k 1. květnu loňského roku, kde použili tento samý termín, to mě na tvém článku šokovalo vlastně vůbec nejvíc. Navíc bych rád věděl, jak vypadá taková mainstreamová novinařina). Policii lze vytknout ledacos a jejich násilné ukvapenosti během demostrací nelze brát na lehkou váhu, ale jejich oficiálním úkolem není podporovat nácky, ale zabránit násilnému střetu mezi anarchisty a nacisty. Úředníci na magistrátě, k tomu se snad ani nebudu vyjadřovat, dělají svoji (byť mizernou) práci, jsou svázáni paragrafy a legislativou.
  Konec článků mě spíše vyděsil, mám pocit, jako by ho sepsal Lenin při jeho plánování Velké řijnové revoluce či jakýkoliv generál, který paktoval občanskou válku, aby pak stanul v čele její nové diktátorské vlády. Žijeme v mladé demokracii a naším cílem dle mého je postupovat takovými způsoby, aby se z mladé demokracie stala demokracie vyspělá. Zavírat někoho, či popravovat nemá smysl, to se můžeme rovnou vrátit o pár set let zpět.

  Digi

  Duben 29, 2009 at 2:39 pm

  • Digi tz vole, co to píšeš za blbosti, právo shromažďovací nijak nesouvisí s tím jestli je DS uznaná jako legální strana nebo ne¨. Tvoje věta: „schválená a uznaná v rejstříku politických stran (bohužel!), tedy má právo na jakékoliv shromažďování (viz zákon o shromažďování).“ nedává smysl. Skromáždění může vyhlásit i jedinec.
   Co máš za problém s mainstreamovou novinařinou. Tvrdíš snad, že neexistuje? a že, jak Bhy píše v článku nehází nácky a jejich odpůrce do jednoho pytle extremistů? nebo ještě nechutněji oznašují romy, kteří brání domovy, kde žijou jejich děcka a ty, kteří jim tam jdou udělat pogrom označujou jako dvě znesvářený skupiny který se shromáždily v Krupce a postaví na hlavu význam toho, co se děje.
   O pravicových politicích se tam nemluví, aspoň si přečti k čemu se vyjádřuješ, mluví se o politolozích a ti pokud varujou před náckama tak často sklouzávají do klišé: „a ještě bacha taky na ty dryhý, kteří proti nim bojujou“ bez ohledu na to trochu zjistit o co komu jde. Je rozdíl chtít oslavit holocaust a bránit oslavě holocaustu.
   Tvoje poznámka o tom, že náckové používají slovo mainstreamový novináři má znamenat co? že břeník uvažuje jako nácek? nebo bychom měli přestat stejný používat slova jako náckové? Nebo to je tvůj argument k tomu, že neexistují mainstreamoví novináři?
   Ten závěr, proč Lenin? žádný zavírání ani vraždy tam nejsou jenom zákaz veřejně působit, kterej je i teď, učitel nesmí například popírat holocaust, nebo novinář obhajovat rasový násilí. Vem si jak vymrdali Ratha když jenom zmínil Hitlerovu politiku. Břeník jenom rozšířil význam toho slova. Tím neřikam, že s nim v tomto souhlasim

   Pavel

   Duben 29, 2009 at 4:50 pm

   • O tom shromažďování máš recht. Mainstreamová novinařina je podle mýho konstruktem, který tvrdím, že neexistuje. Můžeš mi tedy vysvětlit jak si tento termín představuješ? U těch politiků jsem se přehlíd, Bhy psal o politolozích, tak se mu tímto omlouvám. To, že náckové použili slovi mainstreamový novinář mě nad komplem docela rozesmálo, zarazil mě proto výskyt tohoto slova u Bhyho v článku. V závěru Bhy nepíše o tom, že by lidé, kteří „kolaborovali“ s neonacisty neměli používat některé slova, ale že by je doživotně zbavil veřejných funkcí, což je kurva rozdíl. (kolaboroval jsem napsal schválně do uvozovek, protože použití tohoto termínu je dost histerické v kontexu podle Bhyho kolaborujících lidí)

    Digi

    Duben 30, 2009 at 7:42 am

    • Já jsem psal: „pořád je to situace, proti níž by se stát nebo systém v jakémkoliv slova smyslu, je-li jeho cílem udržení soudržnosti společnosti, měl rozhodně postavit, ne ji formálně odmítat a prakticky podporovat“ a dál „kdyby to bylo jediným výrazným problémem společnosti, navrhoval bych něco jako denacifikaci státní správy a vůbec všech vlivných institucí“. Ten podmiňovací způson je tam poměrně důležitý.

     Asi takhle: demokratický stát se legitimizuje (tedy, možná dnes už to vlastně nedělá, nevím) mimo jiné tím, že mi jako plátci daní atd. zajistí, že mě dejme tomu na ulici nezmlátí někdo za to, že mám dlouhý vlasy. Chce-li to tento stát tvrdit a nevypadat, jako že proti vzniku těch nepříznivých podmínek, kdy to fungovat nebude, nic nedělá, neměl by ty skupiny, co chtějí ty nepříznivé podmínky nastolit, nechat bezmezně demonstrovat svoje sebevědomí (a odrazovat lidi od postavení se na odpor). Z pohledu nekritického, důvěřivého občana bych to tak viděl a v takovém případě bych ta denacifikační opatření asi požadoval.

     Ale že jím nejsem a tomuto systému v tomto směru zas tak úplně nedůvěřuji, tak ta opatření ve skutečnosti nepožaduji, jsem skeptický k tomu, zda by ve skutečnosti fungovala. Asi ne, tak jako nefungují ta současná, kdy učitelé na gymplech nesmějí být rasisti a stejně jsou to rasisti; jako anarchista přece bych měl být první kdo říká, že problém leží hlouběji než v rovině vydám/nevydám nějaké nařízení. Proto to taky uzavírám tím (uznávám, že snad přehnaně skepitickým) „instituce modernity dnes mají dost starostí samy se sebou a něco podobně efektivního od nich (…) nemůžeme očekávat“. Čili já ta opatření za nynější situace neprosazuju. Když si představím, že by třeba měli vyházet učitele, co říkají „cikán“ místo „rom“, to by jich museli vyházet půlku, to by problém spíš zhoršilo.

     bhy

     Květen 27, 2009 at 1:33 pm

  • K většině tvého komentáře se už vyjádřili druzí, jen k tomuto: „pravicovost a levicovost tuzemských vrcholových politiků nemá v žádném případě co dělat s nacismem a už vůbec ne s jeho podporou“, při pohledu na projevy relativizace a legitimizace nacismu a rasismu u současných českých vrcholových politiků mě napadá, že Klaus se sešel tuším že s Edelmanovou, Topolánek prohlásil „Es kommt der Tag“, Čunek mlel cosi o vředu a Langer se k nedávnému žhářskému útoku vyjádřil dost šíleně (něco s hygienou), tak nevím, na oficiální „levici“ o ničem podobném nevím (zůstaneme-li u vrcholových, ne regionálních politiků), oprav mne pokud se mýlím.

   Že neonacisti přejali termín „mainstreamoví novináři“ mě naprosto nepřekvapuje a vsadil bych se, že já jsem ho používal dřív, než chlapci z DS/NS/NO atd. Je to profláklá věc, že celý výraz, od estetiky, hudby, hadrů, grafiky log, po rétotiku, témata, argumentaci, neonácci soustavně vykrádají své nejúhlavnější opozici, už od sedmdesátých let (punks, skins), po dnešek; srovnej si grafiku na webech Antify a Národního odporu (a DS a dělnické mládeže), zjevně je náckovská inspirovaná tou antifašistickou. I to, jak se oblíkaj na demonstracích, s nadsázkou (možná i bez ní) kdyby tam neměli transparenty tak nepoznáš, kteří to jsou; je to jejich „taktika“. Přejímání nějaké pseudoterminologie je toho součástí. („Mainstreamovými novináři“ myslím ty, kteří používají ten diskurs, kde např. „extremista“ = neonácek nebo radikální antifašista, jsou stejně nebezpeční, vzdálení od našeho klidnýho prostředku, např. na ČT je jich takových většina.)

   Popravování jsem tam fakt nenaznačoval (jako, asi jsi vycítil moji nasranost, která je tam zachycená stylisticky, ale popravování tam snad vážně nikde nemám) a i o těch ostatních opatřeních jsem mluvil v podmiňovacím způsobu, pokusím se to níže vysvětlit.

   bhy

   Květen 27, 2009 at 1:10 pm

  • A ještě k tomuto: „Úředníci na magistrátě, k tomu se snad ani nebudu vyjadřovat, dělají svoji (byť mizernou) práci, jsou svázáni paragrafy a legislativou.“ Existuje legislativa, která úředníkům magistrátů ukládá vyzývat občany, aby ve dny nahlášených demonstracích raději zůstávali doma a nikam nechodili?

   bhy

   Květen 28, 2009 at 8:40 am

 2. Ty vole dyť je jich furt stejně, se třicátejma rokama se to nedá srovnávat, záleží jenom na tom, jak se to vyvine v německu, odkud oni okoukali svoji strategii.
  S tím názorem, že policie kolaboruje nesouhlasím, Policie se nechová podle politickejch premis, ale podle zákona, kterej je – v určitym smyslu – apolitickej, jinýma slovama: zkřešou kohokliv bez ohledu na názor, když je bude srát a budou mít jenom trochu právo. Obrat ve strategii nácků – jejich antisystémóvost, otevřená sympatie k třetí říši, odklon od skenheads – je patrnej i v obratu řadovejch fízlů od nich.
  poměrně divočejší politický vody devadesátejch let se ustavily na takovým periferním standartu. Periferie, který je hlavní město brno, je na prvního máje náckovská a Praha antifašistická. neonáckovství je v periferii hluboko zakořeněný a nemá žádnou podporu mezi jinejma skupinama obyvatel, než jema samejma a pár naprostejma frustrantama. Z tohoto bych nevyvozoval nic jinýho než že je v čr špatná tzv. občanská společnost. Nevládne tady maloměšťáctví ale spíš to odpovídá skutečnýmu vztahu tohoto územmí ke globálnímu kapitalismu, naředěny klasovsko-buranským antikomunismem a omezeností před jakoukoliv alternativností.

  Pavel

  Duben 29, 2009 at 2:42 pm

  • Tak já jsem to nemyslel tak, že nácci tady sami svýma vlastníma silama vyvolají občanskou válku, na to asi nemají. Je otázka, kolik lidí nalákají na „krizi“, ať už bude převážně skutečná nebo mediálně umělá.
   Česká společnost je spíš levicová, ale asi jen v užším, ekonomickým slova smyslu a není vyloučená podpora silám s levicovou ekonomickou rétorikou a extrémně pravicovou kulturně sociální rétorikou, něco jako britská BNP, jen vhodnější pro naše vidlácký prostředí. Je mi jasný, že tyto strany mají u nás dlouhodobě nízkou podporu a pokud je moje představa, že by ekonomická krize mohla být spouštěčem jejich zvyšujícího se uznání, úplně mimo, tak se omlouvám. Nechci říkat, že ve třicátých letech měli nacisti taky nejdřív malou a pak až velkou podporu, to by asi bylo zavádějící.

   V Brně policie asi nekolaboruje, aspoň v posledních letech. Neříkám, že je měli (policajti nácky) rozehnat z vlastní iniciativy, to by asi taky bylo kontraproduktivní. Ale v menších městěch se stává (pokud lze věřit zdrojům jako antifa.cz a csaf.cz, což nedokážu objektivně posoudit, ale předpokládám že snad ano), že policie rozhání antifašisty, kteří jsou tam jen v ten den někde blízko, jejich shromáždění sice není povolený, na rozdíl od toho náckovskýho, ale nesnaží se ten náckovskej průvod nijak přerušit ani ty nácky jinak konfrontovat, jsou třeba o x ulic dál a přesto je policie mlátí, to moc nechápu.

   bhy

   Květen 27, 2009 at 2:06 pm

  • viz http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/policie-zadrzela-v-litvinove-protestujici-proti-ds/379762 versus http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/odpurci-cssd-vymenili-vejce-za-transparenty/379638 – není to trochu dvojí metr? transparenty proti DS jsou narušení shromáždění a transparenty proti ČSSD ne?

   bhy

   Červen 2, 2009 at 7:25 pm

 3. Celkem dobrý popis situace. Ozázka ovšem je, co s tím. Rozhodně si nemyslím, že je dobrý nápad se jakkoli snažit spoléhat na stát nebo jeho represívní složky, což, a tomu se nemůžu ubránit, z některých příspěvků i článku tak trochu cítím.

  cecilspath

  Duben 30, 2009 at 6:29 pm

  • Nejde o spoléhání se, snad jen o odmítání odmítání spolupráce (to není překlep). Odmítám, když někdo tvrdí, že anarchista musí za každých okolností odmítat spolupracovat se „systémem“, naopak, proti náckům může anarchista se systémem spolupracovat. Není to neetický. Liberální demokracie (nebo co to tu má být) má s anarchismem *některé* (ne všechny) společné historické a filosofické kořeny (já bych řekl „na rozdíl od nacismu“, ale někdo by se hádal, že nacismus je typická modernita.. nevim.. mně přijde v „teoretické“ rovině, jako toho paganismu, jako úplně hafo předmoderní i úplně předracionální, ale to už jsme mimo téma), není problém uzavírat aliance s oficiálníma demokratama proti náckům, jestliže to není v rozporu s nějakým důležitějším principem, myslím.

   bhy

   Květen 27, 2009 at 2:17 pm

 4. A mimochodem, co si myslíte o mladých pravičácích, házejících vejce a další předměty na mítinzích ČSSD? Včera už to zjevně přesáhlo hranici nenásilného protestu, docházelo k fyzickým útokům a výhružkám. Když byl chlapcům nabídnut mikrofon k diskusi, odmítli. Někteří z nich se takt hlásí k nacionálnímu socialismu. Jak je to tedy s mírou podpory extremní pravice u nás? Jsou nějaká čísla aktuálnější, než půl roku? Opravdu neonacismus „nemá žádnou podporu mezi jinejma skupinama obyvatel, než jema samejma a pár naprostejma frustrantama“?

  bhy

  Květen 28, 2009 at 7:36 am

 5. No já nevim, možná tak patnáct procent při geniálním politickým vedení, ale víc snad fakt ne. Pokud by se ale fakt dokázali zformovat v tak velký politický straně tak potom by ten poměr přízně ve společnosti mohli změnit. Ale to je fakt dost nepravděpodobný a jen teoretický. Součet podpory ve volbách NS, SPR-RSČ, těch druhých republikánů a DS byl kolem jednoho procenta, i kdyby se jim podařilo se sjednotit (což asi nemusí být problém, jedinej ideologickej spor je mezi DS A NS ale NS je absolutně marginální i v rámci krajní pravice). Kdzbz nabrali nějaký nevoliče, tak jim pořád chzbí až moc i do pěti procent. Nětvrdím, že krajní pravice nehrozí, ale ne v současné podobě, ještě se budou muset přetransformovat.

  Pavel

  Květen 29, 2009 at 5:29 pm

  • Z výsledku letošních voleb do EP: DS 1,08%, SPR-RSČ 0,32%, NS 0,27%, pak jsou tam ještě dvě různý ČSNS (nár. socialistická 0,14 a nár. sociální 0,03), ale ty se od nich asi distancují, zatím (ale kdo věří, že to nejsou neonácci, ať si přečte jejich články proti drogám, gayům ad. z 90. let). Dohromady 1,84 (1,67 bez nár.soc.).

   bhy

   Červen 16, 2009 at 10:05 am

   • oni spíš oslabili, oproti krajským volbám mají nominálně ještě nižší podporu. Jediná silná pravocová-populistická strana bude možná kolem Bobošíkové, ale tomu taky moc nevěřim. Uvidíme co maďaři poláci, němci a podle toho se to bude hýbat i tady.

    pavel

    Červen 16, 2009 at 1:54 pm

 6. Jako levicový frustrant musím konstatovat, že mě ty útoky nějak vůbec nevadí a Parobkovi bych radši vymáchal rypák v kanálu (asi nemusím zdůvodňovat proč). Všichni útočníci nemusí být organizovaní mladými konzervativci, ale můžou tam být i ti, kterým vadí, že Paroubek udělal z ČSSD oportunistický holubník. Odchod Paroubka a jeho blízkých (asi 60% straníků) by mohl být pro tuto stranu možná osvobozujícím přínosem od ničemnosti, která se v ČSSD usadila.

  Francek

  Květen 30, 2009 at 8:00 am

  • A vážně myslíš že to tak je, že mezi těmi házejícími jsou lidi, kterým vadí, že Paroubek diskredituje levici? Že bys tam našel aspoň jednoho? Kolik z lidí, kteří jsou proti Paroubkovi proto, že je to v módě, by ti bylo schopných říct něco složitějšího, než že levice je zlo, protože Paroubek je zlo? Ty bys tam šel házet ty vejce, kdyby většina házejících byli mladí konzervativci?

   bhy

   Červen 2, 2009 at 7:30 pm

   • Je mi jasný, že lidi kteří považujou levici a minulý režim za jedno, tak si to jdou za Paroubkem „vyřešit“, protože P. jejich představy docela naplňuje a mladí konzervativci se můžou těšit z nenadálé přízně. Spíš bych se ztotožnil se slačálkovým článkem, co vyšel na Blistech. http://blisty.cz/2009/6/2/art47143.html. Když už, tak po všech, akorát po Bursíkovi ne, protože to už (naštěstí) nemá smysl.
    Nechceš založit stranu, která se bude jmenovat Prázné křeslo? Bude i programově prázná a bude bojkotovat národní a nadnárodní zastupitelskou demokracii, protože je to šaškárna. Akorát by se musela vyřešit otázka, kde vzít na kauce na kandidaturu.

    Francek

    Červen 2, 2009 at 8:41 pm

    • Nevím, mně ten Slačálkův článek připadá jako trochu se zastávající demence vrhačů. Nechápu, jak na tom může někdo něco cenit. Vždyť ti lidi jsou prostě blbí, není to rozumnej protest. Oni to neberou tak, že je to pomsta Paroubkovi za czechtek, dyť kolika z nich bylo před čtyřmi lety ani ne patnáct, jsou zblblí propagandou. Házeli to po všech socdem, bez ohledu na to, kdo měl či neměl co společnýho s czechtekem. Házeli to po Havlovi (tom Havlovi z čssd, co byl leader kandidátky čssd do EP), kterej před pár lety prosazoval penalizaci prodlouženýho studia, což je prakticky ještě víc sociálně segregační, než plošný školný (a je to jeden z dobrejch důvodů, proč pro autentickýho levičáka nemá smysl čssd volit), tak by ho mladý kozervy spíš měly cenit, ale oni to prostě neví. Faktem je, že po pravicových kandidátech nikdo vejce neházel (a nikdo to z té crew vrhačů po kandidátech čssd to nenavrhoval), naopak mnohé z nich mnozí z vrhačů podporovali, takže ta Slačálkova teze, že by to bylo v pohodě, jen kdyby házeli i po ódeesácích atd., je dost zbožným přáním nezaloženým na reálnejch motivacích vrhačů. To že tam byli PSH podle mě vrhání nijak nelegitimizuje:) možná to nejsou typičtí pravičáci, ale pořád to jsou husákovy děti, pražští neohippies (postojově, ne esteticky, to se hopperstvím nevylučuje) devadesátejch let; pro anarchistickou revoluci bych s nima nepočítal.

     Strana prázných křesel by podle mě neměla smysl. Parlamentní demokracie bude pořád formálně platit stejně. Pokud by ve sněmovně seděli zvolení kandidáti, kteří by programově nic nedělali, myslím že by to ani právně moc neprošlo, ani by to nevedlo k tomu, že by stát zbalil fidlátka a uznaje svoji zbytečnost předal moc lidu. Když už někam kandidovat, tak doopravdy s nějakým programem. Kdybys měl stranu přímé demokracie, co by prosazovala, že její zvolení kandidáti budou o všech svých rozhodnutích pořádat referenda, tak by to možná někam vedlo, i když by to bylo málo. Je otázka, jestli je zastupitelská demokracie takto vnitřně nenásilně reformovatelná na přímou. Ale nerozumím tomu, co by řešila a k čemu by vedla strana prázdných křesel, podle mě by rozhodně nevedla k většímu zájmu o přímý řešení politiky, jedině jako forma upozornění, provokace (lepší než házení vajec), to snad.

     bhy

     Červen 16, 2009 at 9:33 am

     • Mě to házení vajec připadne docela nevinný, i když nanicovatý a dost odrážející společnost v ČR. Žádnej systematickej protest, nic kontruktivního. Na druhou stranu chápu, že je to velkej svod hodit něco po Paroubkovi a ne jen kvůli Czechteku. Ve Francii by to určitě bylo něco tvrdšího. Je spíš dost divný, že se dvacetiletí týpci vyrovnávají s komunistickým dědictvím (ČSSD chápou jako KSČSSD, pravicová propaganda zafungovala), ti by na to asi měli srát a jít svou cestou a reflektovat aktuální problémy.
      Nevím, pokud nechceš počítat pro revoluci s trochu pravicovýma pražskýma neohippies v Havlově stylu (neříkám, že já bych do toho šel), tak pak s kým? Anarchistů je tady pět a půl, „levice“ nemá žádný ideály, nebo v podstatě neexistuje a ekointelektuálové se mezi sebou vražedně nenávidí.

      Francek

      Červen 18, 2009 at 12:49 pm


Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: