Anarchism Blog

Snůška planých protestů proti nesmyslnosti světa

Zakáz symbolu lidskosti

6 komentářů

V době, kdy vláda tohoto státu, která je u moci díky bezpáteřnosti dvou zkorumpovaných poslanců, tedy více méně bez mandátu, a kromě ekonomické reformy, maskující zvýhodňování nejbohatších za snahu o snížení státního dluhu, prosazuje v podstatě jako hotovou věc vybudování americké radarové základny proti vůli tří čtvrtin obyvatelstva, které do toho podle názoru jejích členů nemá co mluvit, bychom se už asi neměli divit ničemu. Opět mě však převezli a byl jsem autenticky překvapen, když jsem se doslech ve zprávách, kde to bylo podáno stejným stylem a tónem, jako kdyby se měly zdražit brambory, že nejen bolševický symbol srpu a kladiva, ale i široce levicový a původně humanistický symbol červené hvězdy, budou podle nového zákona postaveny na stejnou úroveň zavrženíhodnosti, jako hákový kříž a další symboly nacismu. Říkal jsem si, že by vláda pro pořádek mohla postupně zakazovat i všechny symboly politických směrů a hnutí, ležících v jejích představách mezi těmito dvěma extrémy, tedy např. vlajku evropské unie, znak dolaru, křesťanský kříž či modrého ptáka. (Pokud vím, srp s kladivem a červená hvězda zatím mají stejný právní status jako hákový kříž v Maďarsku. Další ugrofinové, Estonci, měli návrh podobné právní úpravy, která však tamním parlamentem neprošla pro pochybnosti o její ústavnosti.)

Především, ve svobodné společnosti nemá zakazování jakékoliv symboliky opodstatnění. Jestliže stoupenci každé kultury nebo hnutí mají stejná práva, jako stoupenci jiných kultur či hnutí, pak mají všichni i stejné právo zvolit si symbol, který bude tuto kulturu či hnutí reprezentovat. V důsledku toho si mj. mohou i dvě nebo víc zcela odlišných kultur zvolit nezávisle na sobě tentýž symbol. Zakazovat symboly kultur ve jménu ochrany svobodné společnosti je proto protimluv. Jistě že svobodná společnost může ve jménu zachování své svobodnosti zakazovat určité neetické chování, kterým by jedinci ohrožovali svobodu jiných jedinců, avšak výhradně na konkrétní, individuální bázi, tzn. může být nepřípustné určité jednání, ale ne symbolika, která z pohledu některých kultur toto jednání symbolizuje a z pohledu některých jiných kultur nikoliv. Třeba takový hákový kříž v historii používala řada kultur v řadě významů, některé z nich je přejaly od některých jiných, jiné na něj přišly nezávisle. Jedná se o poměrně jednoduchý obrázek, který se tak nějak nabízí, když má člověk ponětí o pravém úhlu a o symetrii, jeho zapamatování a reprodukce nevyžaduje žádný zvláštní talent, s jeho nakreslením mívají problém většinou jen lidé ve stavu pokročilé opilosti. Jestliže pro nás (ať už jsme my kdokoliv) symbolizuje násilí, nacismus, rasismus a holokaust, neznamená to, že musí totéž symbolizovat pro všechny, že nemůže pro někoho jiného symbolizovat něco jiného. Tím nechci tvrdit, že ti, co se v současnosti v těchto končinách k tomuto symbolu hlásí, to dělají z příslušnosti k některé jiné z těch kultur, než k té, kvůli které je jeho používání zakázáno, ovšem kdyby se přesto náhodou příznivci některé z těch jiných kultur vyskytli, byli by v situaci, kdy by nesměli používat svůj symbol, protože byl zakázán kvůli tomu, že ho použila jiná kultura k symbolizování něčeho jiného, než co oni zastávají.

Nesmyslnost takového přístupu je vidět na některých dalších symbolech. Punková hudba je spjata s anarchistickým a antifašistickým hnutím, přesto ji v důsledku neschopnosti vymyslet si hudbu vlastní použila i řada kapel z přesně opačné strany barikády, kapel neofašistických a neonacistických; punková hudba se též tak nějak sama nabízí, když má člověk k dispozici hlasité nástroje, na které moc neumí hrát. Kdybychom punkovou hudbu zakázali proto, že ji hrají i neonacisté, nesměli by ji hrát ani antifašisté. Ještě lépe je to vidět třeba na symbolu velkého X, které podle kontextu může reprezentovat (jen co mě teď napadá) příznivce protidrogového a protipotratového hnutí straight edge, uživatele typografického a sazečského softwaru TeX, může symbolizovat negaci, omyl, nesprávnost, absenci, násobení, zavření okna, nebo třeba to, že spoj jede v pracovní dny (což je mimochodem odvozeno od obrázku skřížených pracovních nástrojů, podobně jako srp a kladivo, tak by mě zajímalo, jestli se to teď bude na jízdních řádech přepisovat).

Reprezentanti současného establishmentu to však vidí tak, že symbolika, související s nacistickou ideologií je jedním extrémem a symbolika související s minulým režimem je druhým extrémem (mezi grafickou podobu symbolů a postoje a historii hnutí tyto symboly používajících staví rovnítko, aniž by na to upozorňovali, neboť si zřejmě ani nedovedou představit, že by tam rovnítko mohlo nebýt), že to jsou dvě strany jedné mince, stejně nebezpečné, z obou stran symetricky ohrožující svobodnou společnost, že proto jejich zobrazování svobodná společnost nesmí připustit. Nebudu se už pozastavovat nad nerozumností názoru, že nacismus a komunismus je totéž (praxe všech násilných totalitních režimů zřejmě je srovnatelně zrůdná, ale z těchto dvou u prvního historická praxe jednoznačně vychází z teorie, u druhého jsou názory na vztah mezi teorií a historickou praxí různé); jistě bych na tomto místě nepřesvědčil ty, v nichž je tento názor hluboce citově zakořeněn. Mnohem více nepochopitelná je pro mě představa, že kriminalizace symbolu hnutí nějakým způsobem toto hnutí oslabí či jinak poškodí, že snad ubude jeho příznivců, protože někteří změní názor v důsledku zákazu dotyčné symboliky. Nejdříve existuje ideologie, pak její symboly. Názory lidí, kteří tu ideologii přijali, nezmizí, když budou ty symboly odstraněny. Zvolí si jiné symboly nebo se na symboly vykašlou (obojí se už stalo), protože na prvním místě je ta ideologie, která zůstane pořád stejná. Nacisti si necení hákových křížů tolik, aby chodili do vězení za jejich nošení; přestali je nosit a zůstali nacisty, stejně tupými a nebezpečnými, jako předtím. Stejně se zachovají příznivci jakékoliv svobodě nebezpečné ideologie. Není na tom nic nepochopitelného. Jde jim v prvé řadě o zlo. To, čím budou ono zlo symbolizovat, je jim u prdele, ať už tvrdí cokoliv jiného.

Nevím, jestli je to ještě horší, nebo jestli je to vlastně už jedno, ale symboly levicového extremismu v očích současného establishmentu jsou skřížený srp s kladivem a červená hvězda. I toto spojení nedává moc smysl, i zde tyto dva symboly spojuje jedna souvislost a plno dalších souvislostí je rozděluje. Srp a kladivo, původně značící jednotu zemědělců a dělníků, patří k sovětskému a ruskému komunismu, vyskytly se ve dvacátém století, používají se od říjnové revoluce, takže jejich vztah k totalitě a bezpráví jistě existuje, přestože symbol postupně přebírali i někteří západoevropští komunisté, co se od teroru všeho druhu distancovali. Osobně mi nedává moc smysl, proč se ve vyobrazení více méně shodném s tím, jaké se vyskytovalo na sovětské vlajce, dodnes objevuje na vlajkách západních levičáků při demonstracích proti kapitalismu, jestliže ty organizace, které tyto vlajky používají, samy uznávají, že sovětský režim byl byrokratickou formou kapitalismu, stejně či více vzdálenou levicovým ideálům, jako západoevropský kapitalismus volného trhu. Ostatně vedlo to k rozdělování demonstrantů na oddělené kordony podle názorových odnoží, aby se všichni účastníci demonstrace nemuseli hlásit k veškeré použité symbolice (na mírových pochodech proti válce v Iráku se díky tomuto rozdělení mohli podílet s marxistickými i třeba křesťanští aktivisté). Nicméně v souladu s tím, co jsem uvedl ve druhém a třetím odstavci, samozřejmě neodmítám uznat srp a kladivo v podání těchto organizací jako symbol pacifistického, nenásilného komunismu, jestliže jej oni tak myslí a chtějí tím tohle říct.

Řekl bych, že nejnechutnější a nejtragičtější v novém zákoně je zákaz červené hvězdy. Ta totiž původně neznamená nic jiného, než člověka, s jeho hlavou, dvěma rukama a dvěma nohama a červenou krví kolující uvnitř, symbolizuje tedy humanismus, lidskost. Proto satanisté zobrazují pentagram postavený na špici, je to negace tohoto významu, negace lidství a všeho dobrého, je to oslava zla. Je škoda, že se tento původ skoro nikde neuvádí, anglickojazyčná wikipedie ho zmiňuje jen jednou větou bez citace a i jinde se většinou mluví o užší symbolice (pět kontinentů internacionály, pět prstů dělníkovy ruky, krev prolitá ve jménu revoluce), přestože když Marx a Engels červenou hvězdu použili, měli na mysli právě toto široce humanistické pojetí. Odmítat tento symbol by proto v důsledku neměl snad nikdo, kdo má rád lidi a přisuzuje všem stejná práva. Ano, byl na vlajce státu, v němž panoval zřejmě nejnelidštější nebo jeden z nejnelidštějších režimů všech dob. Má se proto jeho použití zakázat těm, kteří hlásí k jeho původnímu, přesně opačnému významu, když tento význam, narozdíl od toho zneužitého, dává smysl? Je v pořádku (po boku satanistů) zakázat symbol lidství podle představ modré vlády s modrou krví v žilách jejích členů? Jsem člověk a moje krev je červená, proto si, dokud to ještě jde, asi pořídím oblečení s červenou hvězdou, abych symbolizoval své lidství a to, že se o něj nenechám připravit kteroukoliv protilidskou ideologií. Dřív jsem si to nemyslel, ale je to potřeba.

Reklamy

Written by bhy

Září 24, 2007 na 1:01 pm

Zasláno do Politika

6 komentářů

Subscribe to comments with RSS.

 1. Nemyslím si, že by tě to nenapadlo – bavili sme se o tom, už když nám krabičáky tekly po bradách – ale musí zaznít, že oni nezakazují úplné používání symbolu (ve smyslu jeho vymazání z historie) symbloly je možno používat v encyklopediích a tak dál. Těm kurvám přece nejde o to, že by si o tom kterým symbolu mysleli, že je nebo není s něčím spjatej. jim de přece o to, že potřebujou nástroj k trestání a perzekuování lidí. Langer se jednou vyjádřil, že když vidí lidi s rudejma praporama se zkříženým kladivem a srpem a s che guevarou nebo Leninem na tričku, tak ho jímá hrůza.

  Pavel

  Září 24, 2007 at 4:11 pm

 2. Myslím, že symboly, které česká vláda zakázala a chce zakázat, musí být použity vždy v souvislosti s ideologíí potlačující osobní svobodu jedince nebo lidská práva. Když se podíváme do historie, tak, jak jistě všichni víte, najdeme motiv svastiky v těch nejnemožnějších variacích téměř v každé kultuře po světě a vždy symbolizovala něco jiného (zkuste se např. podívat na knoflíky bundy Colombia ;-). Stejně tak pentagram, pane Břeníku, se stal symbolem zla apod. až v poslední době. Je to starý pohanský symbol, jehož význam teď neobhájím, ale myslím, že nebude těžké jej dohledat v tématické literatuře. Pokud nynější vládnucí vrstva chce přikročit k takovému extrému jako zakazování symbolů, tak si myslím, že, pokud to tedy tak už není, protože znění toho zákonu neznám, by se ty konkrétní symboly měly brát jen ve striktně konkrétním případech a to propagace nacismu nebo komunismu. Zákaz symbolů na globální úrovni by znamenal zákaz jednoho veledůležitého prvku kultury a tou je právě symbolika.

  Dále bych rád vznesl dotaz, jestli nevíte, zda jsou komunistické symboly zakázané v USA. Ptám se, protože si myslím, že ten silný odpor ke komunismu pramení jen z minulosti a z okupace Sovětským svazem. Např. dnes je v naprostě většině Evropy levicová vláda, jen v některých pravicová (mezi nimi Česká republika).

  Digi

  Září 25, 2007 at 10:31 am

 3. Takže zakázat symboly použité v souvislosti s ideologií potlačující osobní svobodu jedince nebo lidská práva je v pořádku? Které ideologie to jsou a kdo to bude definovat? Vláda, která také reprezentuje určitou ideologii, která by se mohla někomu (neříkám, že mně) jevit jako omezující lidská práva? S tím pentagramem to chápu tak, že jako symbol zla je myšlen, když je postaven špicí dolů, jako negace toho, že symbolizuje dobro, když je špicí nahoru. (Jak dlouho trvalo období před tím, než se objevila ta negace, nepovažuji za tak relevantní, jak by po mně historikové chtěli. O trvání dob se, doufám, v článku nezmiňuji.)

  Nejsem si jist, ale všude, kde jsem to hledal, se mluvilo o zákazu komunistických symbolů či jeho návrhu jen v postkomunistických státech střední a východní Evropy. Myslím, že v USA nejsou zakázány žádné symboly. Silný odpor ke komunismu nepramení jen z okupace Sovětským svazem, pramení částečně i z antikomunistické atmosféry v mediích a u někoho i z principu (vadí mu marxistická teorie, nezávisle na tom, co bylo v totalitních režimech na ni se odvolávajících).

  Musím hodně nesouhlasit s tvrzením, že ve většině evropských států je dnes levicová vláda. Většina těch vlád si tak sice samozřejmě říká, ale třeba New Labour v Británii má dnes v mnoha ohledech podstatně pravicovější politiku, než měli tamtéž konzervativci před dvaceti lety. Co levicového udělal Tony Blair? Na Slovensku Fico taky jen zrušil některé předchozí reformy a vrátil stav do původní středopravé pozice. (Doufám, že Pavel napíše víc příkladů.)

  bhy

  Září 25, 2007 at 1:45 pm

 4. Ještě k tomu, že jim nejde o to, s čím jsou ty symboly spjaty, ale o nástroj k perzekvování lidí – asi jo, ale třeba Mejstřík to zdůvodňoval tím, co se v minulosti dělo ve jménu těch ideologií. Nevím, jestli tomu sám věří, ale určitě se najdou lidi, co to budou brát vážně. (Ačkoliv ti sem asi nezavítají.)

  bhy

  Září 25, 2007 at 5:35 pm

 5. V USA pokud vím není zakázanej ani hákovej kříž, možná to zní dneska už divně, ale v Americe mají šířeji pojatou svobodu slova (to se netýká supermediálních velmocí, ale formulace zákona). Můžu si myslet co chci a pokud přímo nevybízím k násilí je to legální včetně symboliky.
  Postkomunistická Evropa se snaží zakázat komunistický symboly snad ze špinavýho svědomí (tendenční antikomunismus v médiích, poučení se z historie apod. sou součástí postkomunismu), ale používá jeden podlej trik srovnávání nacismu s marxismem, hákovýho kříže s rudou hvězdou atd. Přece sovětskej svaz, Stalin Lenin a další hromady kurev zneužili vysoce emancipační marxovo myšlení a dali ho do záštity totalitního systému. Hitler a NSDAP fakticky vytvořily ideologii, kterou hned aplikovali a praxe a torie se u ní kryjí. Zasloužil by si srovnávat nacismus a stalinismus, ale ne nacismus a marxismus.
  To s levicovejma vládama je problematický už v tom, že strany tzv. sociálnědemokratického typu se zaměřují na střední třídu, která má dost ambivalntní zájmy a ty se projevují v sociálních demokraciích.

  Pavel

  Říjen 17, 2007 at 11:36 am

 6. „(…) používá jeden podlej trik srovnávání nacismu s marxismem, hákovýho kříže s rudou hvězdou atd. Přece sovětskej svaz, Stalin Lenin a další hromady kurev zneužili vysoce emancipační marxovo myšlení a dali ho do záštity totalitního systému. (…) Zasloužil by si srovnávat nacismus a stalinismus, ale ne nacismus a marxismus.“

  Určitě by stálo za podrobnější rozbor, proč tohle tolik lidí nebere. Třeba na objektivně se tvářící anglofonní wikipedii (neuvádím ji proto, že bych ji sám považoval za tolik významnou, ale proto, že nic podobně obsáhlého není a veřejnost bude čím dál tím víc získávat informace právě od tam), kterou rozhodně needitují převážně lidé ze středí a východní Evropy, jsou uvedeny vedle sebe mj. marxismus, leninismus, trockismus, stalinismus a maoismus jako jednotlivé komunistické „školy“, obdobně Marx, Engels, Lenin, Stalin, Trockij a Mao Ce-Tung vedle sebe jako „prominentní komunisté“. (Komunismus je definován tradičně jako ideologie snažící se o bezstátní, beztřídní organizaci společnosti, založenou na společném vlastnictví výrobních prostředků. Že je to hafo v rozporu s tím, co se uvádí jako některé jeho „školy“, jako by autorům nevadilo.)

  Diskuse k tomu článku na wikipedii je jedna z nejdelších, co jsem kdy viděl a zatím jsem ji nedočetl. (Možná ji nedočtu nikdy, protože brzo poroste rychleji, než ji budu stačit číst.) Vede se tam mj. plamenný spor, zda do článku (vlastně encyklopedického hesla) o komunismu patří nebo nepatří popisy politických systémů ve státech, které měly komunismus v názvu, jestli mezinárodní moc těch států jakkoliv přispěla, ať už kladně či záporně, ke světovému šíření komunistických myšlenek (v pravém/původním slova smyslu), jestli je např. stejně či více irelevantní tam zmiňovat současnou Čínu než Maďarsko nebo Rumunsko před rokem 1989 atd. atd.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Communism

  bhy

  Říjen 17, 2007 at 2:38 pm


Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: