Anarchism Blog

Snůška planých protestů proti nesmyslnosti světa

Archive for Říjen 2006

Nízká volební účast není vítězstvím anarchistů

leave a comment »

ČSAF vydala u příležitosti komunálních a senátních voleb prohlášení o jejich bojkotu. V podstatě s jeho obsahem souhlasím, nicméně podmínky, za nichž k těmto volbám došlo, mě přiměly se tentokrát zachovat v rozporu s anarchistickým ideálem a využít tento nástroj systému, abych aspoň symbolicky přispěl k oslabení mocensky stále posilující ODS volbou menšího zla. Čtenáře minulého příspěvku jsem lehce mystifikoval (už nevím, zda záměrně, z čehož si můžete udělat obrázek o tom, jak vážně máte brát, co zde píšu), když jsem hovořil o demokratické levici tak, jako by se jednalo jen o sociální demokraty. Minimálně v jihomoravské metropoli lze z určitého úhlu pohledu za demokratickou levici označit i některé zelené, ačkoliv by se tomu jistě sami bránili. Jde třeba o to, že v lužním pásu u Svratky a Svitavy chtějí zelení veřejné parky, zatímco ODS oplocené tenisové kurty a golfová hřiště. Tento rozdíl možná nebývá u nás tradičně chápán jako rozdíl mezi levicí a pravicí, ale podle mě na tom není co vysvětlovat.

Chápu, že většina anarchistů volby bojktouje a neúčastní se jich, ostatně i já jsem se nejednou rozhodl tak jednat. Mám však kritický postoj k tomu, když např. někteří argumentují, že ve volbách opět zvítězili nevoliči, že je to pro anarchismus tím lepší, čím nižší je volební účast. Myslím, že to vůbec není takhle jednoduché. Jednak se zde směšují dvě věci, z těchto prohlášení totiž není jasné, zda si tito anarchisté myslí, že většina nevoličů nešla volit z přesvědčení, anebo že je dobře, že nešli volit i pokud to bylo jen z lhostejnosti. Ta první možnost je naprosto nesmyslná. Drtivá většina nevoličů nevolí z lhostejnosti. Nechce se jim zajímat se o politiku a nemají ani žádné ideály o tom, jak by se politika měla změnit, aby se o ni zajímat začali. Tím se dostáváme k té druhé možnosti, tedy zda je takový stav příznivý pro anarchisty. Opět si myslím, že vůbec, neboť lidé nezajímající se o jakoukoliv politiku se nebudou zajímat ani o anarchismus. Ve společnosti, kde bude obecně nízká volební účast z důvodů nízkého zájmu o politiku, tam bude zřejmě i nízký počet anarchistů, většině lidí to zkrátka bude jedno.

Je naivní se domnívat, že důsledkem znechucení lidí z etatistické politiky bude zájem o anarchistické myšlenky. Nikoliv. Bude to spíše nezájem o jakékoliv nadosobní myšlenky. Přesvědčování lidí o anarchistických teoriích musí probíhat jinak, nemůže k němu docházet na základech znechucení lidí z politiky a z jejich pocitu, že politici jsou zloději a gauneři. Nejprve je třeba lidi, nebo aspoň jejich část, u které je to možné, přimět, aby kriticky mysleli a nepodléhali zjednodušujícím schématům, pak je možné vysvětlovat anarchistickou teorii. Současná politická situace vůbec nemusí být pro anarchismus přínosná, ne pro jeho šíření racionální, ne na emocích založenou cestou.

Reklamy

Written by bhy

Říjen 22, 2006 at 12:03 pm

Zasláno do Politika

Demokratická levice je menší zlo

leave a comment »

Jednotliví lidé, hlásící se k té či oné odnoži anarchismu, se od sebe názorově liší mj. i v postoji k volbám. Ačkoliv se většina anarchistů shoduje na nutnosti nahrazení centralizované zastupitelské demokracie systémem decentralizovaným a přímým, různí se od sebe nejen mírou tolerance či odmítání pojmu demokracie, ale i případnou ochotou participovat na jimi odsuzovaném principu volení sboru zástupců za účelem výběru menšího zla. V některých západoevropských zemích existují i anarchistické politické strany, kandidující do místních zastupitelstev. Nechám na čtenáři, ať si tuto skutečnost přebere sám pro sebe, ovšem podotýkám, že tím nechci naznačit, že bych anarchistické politické strany považoval za jednoznačně nesmyslné či protiřečící si.

Autor těchto řádků vzal v potaz několik hlavních věcí. Aby mělo vůbec smysl o otázce uvažovat, je třeba, aby byl rozdíl mezi menším a větším zlem velký a znatelný. Nemá smysl hledat menší zlo mezi dvěma stranami, z nichž obě jsou podobně na hony vzdáleny mému přesvědčení, jsou pro mě podobně nepřijatelné. Dlouho jsem chápal ČSSD a ODS jako jasný příklad tohoto stavu. Ani jednu z nich jsem nepovažoval za viditelně menší zlo, za viditělně méně vzdálenou mým anarchistickým názorům. Situace se změnila až v průběhu posledních několika měsíců, kdy jsem si začal všímat zpráv, které se dohromady zdají poukazovat na to, že nedemokratické prvky a totalitní tendence jsou jednoznačně silnější v ODS, že jsou provázanější s její povahou, mohou i dávat větší smysl v kontextu jejího programu a složení členské základny. V letošních parlamentních volbách jsem ještě nedal hlas nikomu, domnívaje se, že by nebylo anarchistické volit menší zlo, které je tolik blízké a podobné zlu většímu. Nyní jsem dospěl k názoru, že se podmínky změnily a přiznávám, že se komunálních voleb spíše chci zúčastnit, neboť mezera mezi ODS a ČSSD se trochu roztáhla, je víc vidět, že ODS je z nejednoho důvodu ještě víc v dálce, ještě více nepřijatelná z hlediska mých názorů, natolik, že má smysl výběr menšího zla, tedy demokratické levice.

Je tu argument, že přece liberální pravice chce menší, slabší stát, zatímco demokratická levice chce silnější, rozsáhlejší stát, a proto by anarchistům, kteří nechtějí stát vůbec žádný, měli být blížší liberálové, kteří tu svobodu mají konec konců v názvu. Je to argument značně proflálký a to, že kulhá na všechny čtyři, by mělo být čtenáři tohoto blogu už známé. Nemám zde čas dělat problematická a diskutabilní prohlášení o tom, na kolik je pojetí svobody v chápání liberální pravice zúžené a jednostranné. Jen považuji za pitomou představu, že bude oproti současné nějak svobodnější společnost, ve které budou další mechanismy útlaku a nesvobody fungovat v rámci trhu, kapitalismu, namísto v rámci státu. Oslabování vlivu a síly státu v konceptu liberální pravice, kde se vliv a síla přesouvá ze státu na tržní prostředí kapitalismu, ale nepřestává existovat, jen se transformuje, možná zefektivňuje, nemá nic společného s oslabováním vlivu a síly státu v koncepci anarchistů, kteří usilují o zánik, o neexistenci takového vlivu a síly. Liberální pravice usiluje o přechod moci ze státu na kapitál, anarchismus usiluje o zánik takové moci zrušením státu i kapitálu. Protietatistické tendence u liberální pravice a u anarchistů spolu tedy nemají nic společného, podobnost je čistě náhodná, cíle jsou zcela odlišné.

Čili přestože to zprvu vypadá účelově, vykonstruovaně a vyslovíčkařeně, není vůbec protimluvem tvrdit, že sociální demokracie s konceptem silnějšího státu a většího počtu legálních pravidel a omezení, může v důsledku znamenat společnost i méně nesvobodnou (a tedy být menším zlem pro anarchistu), než liberální pravice, která pravidla a omezení lidského života formálně, ne však fakticky zruší, a tak odsune z dosahu státu. Abychom si na závěr odpočali od abstraktních úvah, připomeňme si pár konkrétních faktů z empirického života, např. postoj ODS, která trvá na výstavbě americké vojenské základny proti vůli osmi desetin obyvatel a odmítá uspořádání referenda o této otázce, nebo včlenění resortu informatiky pod ministerstvo vnitra a slučování tajných služeb (vše pod taktovkou vlády bez důvěry sněmovny). Tímhle vším vůbec nechci naznačit, že je nutně třeba volit ČSSD. Nevím, jestli se ČSSD zlepšila, nebo ODS zhoršila, nebo zda jsem se jen stal k určitým zprávám citlivějším. Jen že k tomu vidím více důvodů, než dřív, že ta protiváha ke stále zřejmějším nedemokratickým sklonům ODS se mi zdá nyní jaksi nutnější, aktuálnější.

Written by bhy

Říjen 20, 2006 at 2:28 pm

Zasláno do Politika